Výsledek našeho hospodaření v roce 2009

31.03.2010 21:12

Hospodaření naší jednoty v roce 2009 dopadlo nakonec s mírnou ztrátou zhruba 20.000 Kč. To jistě není výborný výsledek, ale snad také ne katastrofální. Důležité bude, abychom se nám letos podařilo hospodařit vyrovnaně. Provedeme důslednou kontrolu všech výdajů a pokusíme se více propagovat naše služby, zejména pronájem tělocvičny. Můžete nám v tom pomoci i Vy, děkuji za každý nápad či pomoc.

V březnu 2009 jsme byli nuceni ukončit provoz sběrny SAZKY. Během posledních deseti let docházelo ke zhoršování smluvních podmínek ze strany společnosti SAZKA (snižování naší odměny), provázeného poklesem obratu sázek. Provoz naší prodejny byl rok od roku méně ziskový a v roce 2008 již ztrátový a proto jsme se rozhodli tuto činnost ukončit a plně se věnovat tělovýchovné činnosti. Rád bych poděkoval všem pracovnicím, které nám svojí dlouhodobou prací pomáhaly podporovat provoz naší jednoty.

Milan Ehrenberger, starosta

—————

Zpět