Gymnastika 2024

/album/gymnastika-2024/img-5679-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-5712-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-5758-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-5831-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-5858-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-5933-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-5992-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6101-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6126-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6169-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6201-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6204-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6269-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6300-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6366-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6412-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6447-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6482-jpg/
/album/gymnastika-2024/img-6583-jpg/

—————


Gymnastika 2024 II

/album/gymnastika-2024-ii1/img-5754-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-5821-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-5853-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-5866-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-5916-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6026-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6085-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6167-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6192-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6227-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6256-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6293-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6338-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6365-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6392-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6419-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6463-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6470-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6567-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6585-jpg1/
/album/gymnastika-2024-ii1/img-6600-jpg1/

—————


Praha Open 2023

/album/praha-open-20231/vitezky-praha-open-2023-1-jpg1/
/album/praha-open-20231/vitezky-praha-open-2023-2-jpg1/
/album/praha-open-20231/vitezky-praha-open-2023-3-jpg1/

—————


Fotogalerie: Praha Open 2022

/album/fotogalerie-praha-open-2022/img-20220612-111441983-hdr-jpg/
/album/fotogalerie-praha-open-2022/img-20220612-170623902-hdr-jpg/

—————


Výlet do Roztok 2015

/album/vylet-do-roztok-2016/image001-jpg/
/album/vylet-do-roztok-2016/image002-jpg/
/album/vylet-do-roztok-2016/image012-jpg/
/album/vylet-do-roztok-2016/image015-jpg/
/album/vylet-do-roztok-2016/image010-jpg/
/album/vylet-do-roztok-2016/image014-jpg/
/album/vylet-do-roztok-2016/image013-jpg/
/album/vylet-do-roztok-2016/image011-jpg/
/album/vylet-do-roztok-2016/image016-jpg/
/album/vylet-do-roztok-2016/image009-jpg/

—————


Mikuláš 2014

/album/praha-open-2013-lehka-atletika-1/fotky-2014-12-049-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-1/fotky-2014-12-056-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-1/fotky-2014-12-058-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-1/fotky-2014-12-088-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-1/fotky-2014-12-090-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-1/fotky-2014-12-097-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-1/fotky-2014-12-098-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-1/fotky-2014-12-108-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-1/fotky-2014-12-114-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-1/fotky-2014-12-115-jpg/

—————


Praha Open 2013 (sportovní gymnastika)

/album/zavody-ve-sportovni-gymnastice-praha-open-2013-/praha-open-2013-5-jpg/
/album/zavody-ve-sportovni-gymnastice-praha-open-2013-/praha-open-2013-4-jpg/
/album/zavody-ve-sportovni-gymnastice-praha-open-2013-/praha-open-2013-jpg/
/album/zavody-ve-sportovni-gymnastice-praha-open-2013-/praha-open-2013-2-jpg/
/album/zavody-ve-sportovni-gymnastice-praha-open-2013-/praha-open-2013-3-jpg/
/album/zavody-ve-sportovni-gymnastice-praha-open-2013-/praha-open-2013-8-jpg/
/album/zavody-ve-sportovni-gymnastice-praha-open-2013-/praha-open-2013-7-jpg/
/album/zavody-ve-sportovni-gymnastice-praha-open-2013-/praha-open-2013-6-jpg/

—————


Den Prahy 7 ve Stromovce 2012

/album/den-prahy-7-ve-stromovce/den-prahy-7-2012-05-jpg/
/album/den-prahy-7-ve-stromovce/den-prahy-7-2012-02-jpg/
/album/den-prahy-7-ve-stromovce/den-prahy-7-2012-03-jpg/
/album/den-prahy-7-ve-stromovce/den-prahy-7-2012-01-jpg/
/album/den-prahy-7-ve-stromovce/den-prahy-7-2012-04-jpg/
/album/den-prahy-7-ve-stromovce/den-prahy-7-2012-06-jpg/

—————


Praha Open 2012

/album/praha-open-2012/praha-open-2012-01-jpg1/
/album/praha-open-2012/praha-open-2012-02-jpg1/
/album/praha-open-2012/praha-open-2012-03-jpg/
/album/praha-open-2012/praha-open-2012-04-jpg/
/album/praha-open-2012/praha-open-2012-05-jpg1/

—————


Mikulášský turnaj 2010

/album/mikulassky-turnaj-2010/dscf9626-jpg/
/album/mikulassky-turnaj-2010/dscf9634-jpg/
/album/mikulassky-turnaj-2010/dscf9637-jpg/
/album/mikulassky-turnaj-2010/dscf9638-jpg/
/album/mikulassky-turnaj-2010/dscf9639-jpg/
/album/mikulassky-turnaj-2010/dscf9640-jpg/
/album/mikulassky-turnaj-2010/dscf9641-jpg/
/album/mikulassky-turnaj-2010/dscf9646-jpg/
/album/mikulassky-turnaj-2010/dscf9653-jpg/
/album/mikulassky-turnaj-2010/dscf9657-jpg/

—————


Praha Open 6.6.2010

/album/praha-open-2010/praha-open-2010-sprint-jpg/
/album/praha-open-2010/praha-open-2010-hod-mickem-2-jpg/
/album/praha-open-2010/praha-open-2010-hod-mickem-jpg/
/album/praha-open-2010/praha-open-2010-1-misto-druzstvo-nejmladsich-zaku-jpg/
/album/praha-open-2010/praha-open-2010-1-misto-julie-novakova-jpg/
/album/praha-open-2010/praha-open-2010-trenerka-jarka-jpg/

—————


Květnice 5.6.2010

/album/kvetnice-2010/dscf7465-jpg/
/album/kvetnice-2010/dscf7466-jpg/
/album/kvetnice-2010/dscf7467-jpg/
/album/kvetnice-2010/dscf7468-jpg/
/album/kvetnice-2010/dscf7469-jpg/
/album/kvetnice-2010/dscf7470-jpg/
/album/kvetnice-2010/dscf7471-jpg/
/album/kvetnice-2010/dscf7472-jpg/
/album/kvetnice-2010/dscf7473-jpg/
/album/kvetnice-2010/dscf7474-jpg/

—————


LIPRD 17.4.2010

/album/liprd-17-4-2010/hromadna-fotka-na-zaver-5-rocniku-liprd-jpg/
/album/liprd-17-4-2010/smailici-2010-jpg/
/album/liprd-17-4-2010/na-pupik-jpg/

—————


LIPRD 9. 1. 2010

/album/liprd-9-1-2010/p1080964-jpg/
/album/liprd-9-1-2010/p1080983-jpg/
/album/liprd-9-1-2010/p1080986-jpg/
/album/liprd-9-1-2010/p1080988-jpg/

—————


Praha Open 2013 (lehká atletika)

/album/praha-open-2013-lehka-atletika-/dscf8815-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-/dscf8819-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-/dscf8834-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-/dscf8835-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-/dscf8836-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-/dscf8840-jpg/
/album/praha-open-2013-lehka-atletika-/dscf8843-jpg/

—————


Mikulášská besídka 2.12.2009

/album/fotogalerie/dscf5967-jpg/
/album/fotogalerie/dscf5962-jpg/
/album/fotogalerie/dscf5963-jpg/
/album/fotogalerie/dscf5964-jpg/

—————


Mikulášský turnaj 5.12.2009

/album/fotogalerie-mikulassky-turnaj-2009/dscf6009-jpg/
/album/fotogalerie-mikulassky-turnaj-2009/dscf6016-jpg/
/album/fotogalerie-mikulassky-turnaj-2009/dscf6017-jpg/
/album/fotogalerie-mikulassky-turnaj-2009/dscf6045-jpg/

—————